PENTHESILEIA

FEARS & DESIRES

 


Daphne van de Velde verbeeldt in haar kunst het vrouw-zijn in een door mannen gedomineerde samenleving. Het werk is een bevraging van het fotografische medium, een innovatieve verkenning van de mogelijkheden ervan en tast de grens tussen fotografie, performance en sculptuur af. Ze studeerde af aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Fotoacademie Amsterdam (cum laude).


Het werk is autobiografisch. Door de gecompliceerde relatie met haar vader van wie ze al op jonge leeftijd vervreemd raakte, zijn verlangen en bedreiging een steeds terugkerend motief in haar kunstenaarschap. Met een achtergrond in de moderne dans gebruikt ze haar eigen lichaam om te onderzoeken hoe je omgaat met angst voor het eigen verlangen en afwijzing, wat liefde is en waarom je dat mag wantrouwen, maar niet altijd. Op deze manier heeft ze haar verlegenheid kunnen overwinnen.

 

 


In her art, Daphne van de Velde visualizes womanhood in a male-dominated society. She is a multimedia artist who experiments the limitations of the photographic medium. The work probes the boundary between photography, performance and sculpture. She graduated from the ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten and the Fotoacademie Amsterdam (cum laude).


Daphne’s art is autobiographical. Due to her complicated relationship with her father from whom she became estranged at an early age, desire and threat are a recurring motif in her artistry. With a background in modern dance, she uses her own body to explore how to deal with fear of one’s own longing and rejection, what love is and why you may distrust it, yet not always. In this way, she has been able to overcome her timidity.

 

 


Publications:


Werner van den Belt: 
‘Donkerheid – Over de kunst van Daphne van de Velde (vrij naar Andrej Tarkovski)’,
(9th August 2023),
same article on issuu

 


John Devos: 
‘Daphne van de Velde: Me and You – Naarden (The Netherlands)’ (review/portfolio),
in: l’Oeil de la Photographie/ Eye of Photography 2023 (27th March 2023), same article online
same article on issuu

 


Elsje van Ree: 
‘Het lichaam als installatie’ (interview/portfolio),
in: Pf magazine #1 2023 (1st March 2023), same article online

 


Clarels Zwetselaar: 
‘Daphne van de Velde in the spotlight’ (interview),
in: Fotoacademie Alumni (13th September 2022), same article online

 


Francesca Battello: 
‘Daphne van de Velde | Experimenting the body’s detachment’ (interview/portfolio),
in: Oneg Magazine Milan (03rd January 2021), same article online

 

Julia Bunnemann: #8 The Graduate Issue: Daphne van de Velde,
in: Photoworks+ Magazine | #8 The Graduate Issue (20th august 2020), same article online

 

Veronica Jonsson: ‘The Makeable Body’ (review/portfolio),
in: Art Connect Magazine (04th may 2020), same article online

 


Book:


‘Worry About Moisture Escaping the Fruit’ (July 2021), 

excerpt book on issuu